O PROJEKCIE

Projekt "Zwyczajna Rodzina"

Projekt "Zwyczajna rodzina" jest realizowany przez Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz miasto Gdynia przy współpracy z trójmiejskimi filmowcami. Realizację spotów reklamowych dla MOPS wykonali całkowicie charytatywnie doświadczeni filmowcy z Gdyni oraz Gdańska. (zobacz więcej w sekcji Autorzy) Natomiast ulotki reklamowe zaprojektowali pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Gdyni.

Projekt rozpoczął się w 2016 roku jako odpowiedź na potrzebę tworzenia większej ilości rodzin zastępczych wśród mieszkańców naszego miasta.

Premiera spotu odbędzie się w maju 2017 roku w jako ważny element kampanii propagującej rodzicielstwo zastępcze. Jest to szczególny okres, gdyż 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Bohaterami spotów są trzy rodziny zastępcze tryskające prawdziwą rodzinną miłością. Rodziny zachęcają do uczestniczenia w idei tworzenia rodzin zastępczych, ukazując również misję, odpowiedzialność i dojrzałość moralną, niezbędną do pełnienia tej funkcji.

Kto moze zostać Rodziną Zastępczą?

CZYM JEST RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA?


W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, w trosce o harmonijny rozwój dziecka powierza się tę rolę rodzinie zastępczej. Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. W rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich albo władza ta została im ograniczona lub zawieszona. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzicem zastępczym może zostać każdy kto:


• Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• Posiada stałe źródło dochodu
• Wypełnia swój obowiązek alimentacyjny
• Nie był karany za umyślne przestępstwo
• Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz ta władza nie jest mu ograniczona ani zawieszona
• Jest zdolny do sprawowania opieki nad dzieckiem pod względem zdrowotnym oraz predyspozycji i motywacji
• Nie jest ograniczony w zdolności do wykonywania czynności prawnych
• Zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:


1) Rodzina Zastępcza:

a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa,

2) Rodzinny dom dziecka

BEZPŁATNE WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH


1. opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
2. pomoc pedagoga
3. pomoc psychologiczna dla rodziców zastępczych
4. pomoc psychologiczna dla dzieci
5. pomoc prawna
6. spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
7. szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w ramach podnoszenia kompetencji wychowawczych;
8. grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych;
9. literatura wspomagająca proces wychowawczy dla dzieci i opiekunów;
10. warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci;
11. warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży;
12. zajęcia integrujące rodziców i dzieci, takie jak:
• zajęcia artystyczne dla dzieci;
• wycieczki dla dzieci i młodzieży;
• bal karnawałowego dla dzieci
• piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;
13. pomoc wolontariuszy

Spoty Reklamowe: Nasze rodziny zastępcze

Spot 1


Spot 2


Spot 3
TAKICH ZWYCZAJNYCH RODZIN JEST WIĘCEJ, MOŻESZ ZOSTAĆ JEDNĄ Z NICH.Zadzwoń lub po prostu przyjdź do Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Tel. 58/627-20-20, 622-20-30, 797-693-616.

AUTORZY SPOTÓW

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA WYSTĘPUJĄCYCH RODZIN ORAZ EKIPY FILMOWEJ


Spot 1


Reżyseria: Adrian Apanel, Elżbieta Benkowska
Scenariusz: Elżbieta Benkowska
Pomysł serii: Elżbieta Benkowska
Zdjęcia: Sławomir Witek
Montaż: Łukasz Drobnik
Koloryzacja: Sławomir Witek
Produkcja: Krzysztof Koruba (Trans-Misja), Furia Film
Kierownik planu - Michał Edelman
Dźwięk: Wojciech Cwyk
Charakteryzacja: Karolina Bastrykin
Muzyka: Paris Music
Współpraca: Gdyńska Szkoła Filmowa [Sprzęt]
Web Design: www.Levelup.pl, Trans-Misja

Spot 2


Reżyseria: Adrian Apanel, Elżbieta Benkowska
Scenariusz: Elżbieta Benkowska
Pomysł serii: Elżbieta Benkowska
Zdjęcia: Sławomir Witek
Koloryzacja: Sławomir Witek
Montaż: Łukasz Drobnik
Produkcja: Krzysztof Koruba (Trans-Misja), Furia Film
Kierownik planu: Krzysztof Koruba
Dźwięk: Wojciech Cwyk
Charakteryzacja: Agnieszka Lewandrowska
Muzyka: Paris Music
Współpraca: Gdyńska Szkoła Filmowa [Sprzęt]
Web Design: Levelup.pl, Trans-Misja


Spot 3


Reżyseria: Adrian Apanel
Scenariusz: Adrian Apanel
Współpraca reżyserska: Elżbieta Benkowska
Pomysł serii: Elżbieta Benkowska
Zdjęcia: Sławomir Witek
Koloryzacja: Sławomir Witek
Montaż: Łukasz Drobnik
Produkcja: Krzysztof Koruba (Trans-Misja), Furia Film
Dźwięk: Wojciech Cwyk
Charakteryzacja: Marzena Różycka
Muzyka: Paris Music
Współpraca: Gdyńska Szkoła Filmowa [Sprzęt]
Web: Levelup.pl, Trans-Misja


Dziękujemy panu Krzysztofowi Koruba [Levelup.pl] oraz Stowarzyszeniu Trans-Misja za budowę strony internetowej www.zwyczajnarodzina.pl

KONTAKT